A Quick & Easy Guide to Asexuality – Molly Muldoon

£6.99

Mae’r llyfr hwn ar gyfer unrhyw un sydd eisiau dysgu am anrhywioldeb, ac i bobl anrhywiol eu hunain.

Gelwir anrhywioldeb yn aml yn rhywioldeb anweledig. Dydych chi ddim yn dysgu amdano yn yr ysgol, dydych chi ddim yn clywed “ace” ar y teledu. Felly, mae’n eithaf anodd bod yn ace mewn cymdeithas â chymaint o ryw fel does neb yn gwybod eich bod chi’n bodoli. Mae nifer o bobl ifanc anrhywiol yn tyfu lan yn gredu bod rhywbeth yn bod arnyn nhw – felly mae’r awdur Molly Muldoon a’r cartwnydd Will Hernandez yma i daflu goleuni ar gamsyniadau cymdeithas o anrhywioldeb a sut beth yw bod yn anrhywiol mewn gwirionedd. Mae anrhywioldeb yn hunaniaeth go iawn ac mae’n bryd i’r byd ei gydnabod.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.