A Short History of Trans Misogyny – Jules Gill-Peterson

£14.99

Hanes arwyddocaol a croestoriadol o gasineb yn erbyn menywod traws, sy’n cyfuno hanesion o lefydd gwahanol (Efrog Newydd, New Orleans, Llundain, Paris, ardaloedd trefedigaethol a milwrol yn Y Raj Prydeinig Y Phillipines, Hawai’i ac America Lladin) a phynciau eang (llywodraethau trefedigaethol, gwaith rhyw, plismona mannau dinesig ac economïau ffurfiol ac anffurfiol) i gynnig dealltwriaeth o sut daeth gasineb yn erbyn menywod traw i fodoli a sut mae wedi gwaethygi yn ddiweddar.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top