Ace: What Asexuality Reveals About Desire, Society, and the Meaning of Sex – Angela Chen

£14.99

Beth ydy atyniad rhywiol a beth yn union ydy o fel i fynd drwy fywyd heb brofi fo? Beth ydy arhywioldeb yn datgelu am rywedd, rhamant, consent a phwysau’r gymdeithas? Mae Ace yn llyfr hygyrch yma yn ceisio dadadeiladu y pynciau yma, trwy blethu adroddiadau, theori, beirniadaeth a chofiant i fynd i’r afal â chamsyniadau ag arhywioldeb.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top