Fire Island: Love, Loss and Liberation in an American Paradise – Jack Parlett

£10.99

Fire Island: llain fain o dir oddi ar arfordir Efrog Newydd, a man hedoniaeth, ailddyfeisio, rhyddhad. Wrth gyrraedd yr ynys o Loegr, roedd yr ysgolhaig a’r bardd Jack Parlett wedi’i swyno gan yr hyn a ddaeth o hyd iddo. Dyma olygfeydd halcyon o farddoniaeth Frank O’Hara; y bariau lle meddwi Patricia Highsmith; y safleoedd mordaith enwog; a’r traethau disglair lle’r oedd cyplau wedi cwympo i mewn ac allan o gariad, yn rhydd i foment yn yr haul i fod yn nhw eu hunain yn yr amser cyn rhyddhad hoyw.

Gan olrhain hanes cyfoethog Fire Island, mae Parlett yn arwain y darllenydd trwy ddyddiau cynnar bywyd yr ynys fel cartref disylw i gariad o’r un rhyw, i bartïon gwyllt y cyfnod disgo ôl-Stonewall, i wrthdaro’r trigolion â’r epidemig AIDS, ac i mewn i’r presennol lle mae llu o heriau newydd yn bygwth dyfodol yr ynys. Yn delynegol ac yn fywiog, mae Fire Island yn emyn i gyrchfan eiconig, ac i’r dynion a’r menywod y mae eu brwdfrydedd a’u penderfyniad yn lledaenu rhyddid ar draws ei glannau.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top