Afterglow – Phil Stamper

£8.99

Ar ôl haf o brofiadau a theithio a newidiodd eu bywydau, mae Gabriel, Reese, Sal a Heath yn cael eu haduno eto ar gyfer eu blwyddyn hŷn yn yr ysgol uwchradd. Gyda’r holl ddrama yn mynd ymlaen, o ddewisiadau mawr am eu gyrfaoedd yn y dyfodol i ddilyn diddordebau newydd i golegau filltiroedd i ffwrdd oddi wrth ei gilydd, mae’n amlwg na fydd eu cyfeillgarwch byth yr un fath. Sut gallai fod? Bu’n rhaid i’w blynyddoedd euraidd ddod i ben rywbryd, ond os gallant gadw cysylltiad â’i gilydd ar ôl yr holl amser hwn, efallai y bydd yr hyn sy’n digwydd nesaf yn fwy arbennig nag y gallent fod wedi’i ddychmygu erioed.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top