Bad Gays: A Homosexual History – Huw Lemmey + Ben Miller

£10.99

Edrychir ar y gymuned LHDTC+ trwy lens hollol wahanol yn Bad Gays, lle trafodir y rôl chwaraeodd dihirod LHDTC+ yn ein hanes. Mewn byd lle mae haneswyr yn ffocysu ar arwyr, arloeswyr, a merthyron, dyma sialens i’r ffordd rydym yn edrych ar hanes yn ei gyfanrwydd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.