Closer – Dennis Cooper

£9.99

Yn brydferth a’n oddefol, mae George Mills yn denu sylw ei gyd-fyfyrwyr. Un ar ôl y llall, mae ei ffrindiau yn mynd trwy Gecorge, yn ei ransacio am gariad, cyfrinachau neu unrhyw beth arall y gallent. Mae Closer yn dilyn y cysylltiadau tanddaearol sy’n llusgo George i freichiau dynion fel John, arlunydd sy’n draenio ei bortreadau o ddynoliaeth i ddarganfod yr hyn sydd o dan; Alex, sydd gydag obsesiwn â ffilmiau arswyd a phornograffi; a Steve, entrepreneur tanddaearol sy’n troi garej ei rieni yn glwb nos.

Mae bechgyn a dynion yn pasio George o law i law, wedi’u swyno gan ddwyster hunllefus ei ddatgysylltiad, ond yn fuan bydd e’n wynebu chwantau y bydd yn anoddach eu dioddef. Mae Closer yn archwiliad di-fflach o union derfynau profiad. Yn dal yn syfrdanol ar ôl mwy na dau ddegawd, dyma glasur pryfoclyd sy’n ymosod ar y synhwyrau wrth iddo ennyn diddordeb y meddwl.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top