Closer – Dennis Cooper

£9.99

Yn brydferth a’n oddefol, mae George Mills yn denu sylw ei gyd-fyfyrwyr. Un ar ôl y llall, mae ei ffrindiau yn mynd trwy Gecorge, yn ei ransacio am gariad, cyfrinachau neu unrhyw beth arall y gallent. Mae Closer yn dilyn y cysylltiadau tanddaearol sy’n llusgo George i freichiau dynion fel John, arlunydd sy’n draenio ei bortreadau o ddynoliaeth i ddarganfod yr hyn sydd o dan; Alex, sydd gydag obsesiwn â ffilmiau arswyd a phornograffi; a Steve, entrepreneur tanddaearol sy’n troi garej ei rieni yn glwb nos.

Mae bechgyn a dynion yn pasio George o law i law, wedi’u swyno gan ddwyster hunllefus ei ddatgysylltiad, ond yn fuan bydd e’n wynebu chwantau y bydd yn anoddach eu dioddef. Mae Closer yn archwiliad di-fflach o union derfynau profiad. Yn dal yn syfrdanol ar ôl mwy na dau ddegawd, dyma glasur pryfoclyd sy’n ymosod ar y synhwyrau wrth iddo ennyn diddordeb y meddwl.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top