How Much of These Hills is Gold – C Pam Zhang

£8.99

America. Yn ystod cyfnos y Rhethr Aur, mae Lucy a Sam croesi tirwedd gyda gwn yn eu dwylo a chorff eu tad ar eu cefnau…

Bu farw Ba yn y nos, a Ma eisoes wedi mynd. Mae Lucy a Sam, yn 12 ac 11 oed, ar eu pen eu hunain ac ar ffo. Gyda chorff eu tad ar eu cefnau, maen nhw’n crwydro tirwedd anfaddeuol sy’n frith o esgyrn byfflo anferth a phrintiau pawennau teigr, gan chwilio am le i roi claddedigaeth iawn iddo.

Mae How Much of the Hills is Gold yn stori antur ysgubol, fythgofiadwy a nofel ryfeddol am deulu.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top