Deaf Utopia: A Memoir-And a Love Letter to a Way of Life – Nyle DiMarco + Robert Siebert

£12.99

Cofiant galonog ac ysbrydoledig a dathliad o’r cymuned Byddar gan Nyle DiMarco, eicon rhyngwladol o’r cymuned Byddar. Cyn dod yn actor, cynhyrchydd, adfocad a model, roedd Nyle yn hanner pâr o efeilliaid a anwyd i deulu Byddar ac aml-genhedlaeth yn Efrog Newydd. Yn y cofiant gafaelgar hwn, mae Nyle yn rhannu straeon, yn dorcalonnus ac yn ddigrif, am yr hyn y mae’n ei olygu i fyw mewn byd sydd wedi’i adeiladu ar gyfer pobl sy’n clywed.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top