Decolonize Drag – Kareem Khubchandani

£14.99

Dyddiad Cyhoeddi: 11eg Ionawr 2024

Mae drag yn cael ei ddychmygu fel arfer isddiwylliannol cwiar ond mae’n ymddangos ym mhobman rydyn ni’n edrych: o AI ar TikTok i adloniant amser brunch, o ddeddfwriaeth i ralïau gwleidyddol. Ond wrth i ddrag ddod i mewn i’r brif ffrwd – yn bennaf oherwydd poblogrwydd byd-eang RuPaul’s Drag Race – mae rhai mathau o berfformiad rhywedd yn disgyn mas o faes (yr hyn y gallwn ei alw’n) drag.

Mae Decolonize Drag yn manylu’r ffyrdd mae rhywedd yn cael ei ddefnyddio fel ffurf o lywodraethu trefedigaethol i ddileu gwahanol fathau o fynegiant, ac yn olrhain sut mae drag cyfoes, gan gynnwys Drag Race, yn atgynhyrchu ac yn tarfu ar yr hierarchaethau sefydliadol hyn. Mae’r llyfr yn canolbwyntio ar sawl perfformiwr rhywedd sy’n gwrthsefyll a’n chwerthin ar brosiectau trefedigaethol trwy eu harferion esthetig. Mae hefyd yn cynnwys llais ‘alter ego’ Khubchandani, anti feirniadol o Dde Asia, LaWhore Vagistan. O safbwynt uniongyrchol artist drag, mae LaWhore yn disgrifio cyfarfyddiadau â fersiynau anwleidyddol o ddrag sy’n ei siomi a drysu, ac yn ysgogi Khubchandani am gyd-destun a dadansoddiad.

Mae eu dynameg yn gosod naws y llyfr, gan ymchwilio i sut mae drag – a rhywedd yn ehangach – wedi’i breifateiddio a’i gyfyngu fel ei fod ar gael i rai pobl yn unig. Mae Decolonize Drag yn dadlau dros fwy o fynediad i ffasiwn rywedd, ac yn ystyried sut mae drag yn newid ystyr ac effeithiolrwydd wrth symud ar draws daearyddiaeth.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top