Diary of a Film – Niven Goviden

£9.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr hwn yn cynnwys portreadau o rywiaeth, homoffobia a defnydd alcohol a chyffuriau.

Wrth fynychu gŵyl ffilmiau yn ogledd yr Eidal, sgwrsiwyd cyfarwyddwr ag awdur lleol, sy’n cymryd o ar daith o gwmpas y ddinas.  Syrthiwyd mewn cariad â’i stori ac un o’i llyfrau, gan benderfynu addasu am ei ffilm nesaf.  Dros y dyddiau cychwynnol, fyfyriwyd a’r dewis yma, ei dewis i addasu gweithiau llenyddol a’r foeseg o wneud hyn.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top