Escaping Mr. Rochester – L. L. McKinney

£14.99

Er mae ei chyflogwr newydd, Edward Rochester, yn ddel a chroesawgar, mae Jane yn sylweddoli mae ei gwen cynnwys yn gallu troi’n chwyrn mewn eiliad. Achoswyd hyn i Jane ddod yn ddrwgdybus, ond nid medrai hi ddychmygu troseddau sydd yn cymryd lle uwch ei ben.

Ar lawr top y safle, mae Bertha Mason yn gaeth. Ar ôl priodi Edward, trodd ei bywyd yn hunllef, ar ôl iddo gloi hi i ffwrdd am ei phenderfyniad i wrthod rhannu ei hetifeddiaeth. Mae Edward yn tyfu yn fwy a mwy anamyneddgar, wrth i Bertha parhau yn wytnwch yn ei herbyn ac i Jane cwestiynu diddiwedd, a cyn bo hir, mae’r ddau fenyw mewn mwy o beryg nad ydyn yn sylweddoli.

Yr unig siawns gyda nhw i fod yn ddiogel? Yng nghwmni ei gilydd, ond medrent nhw lwyddo i’w wneud cyn i Edward sbwylio eu cynlluniau?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.