Gathering: Women of Colour on Nature – Durre Shahwar + Nasia Sarwar-Skuse

£10.99

“Mae’r bryniau ac arfordiroedd prydferth ar gyfer pob un ohonom. Gyda’n gilydd, gallwn ail-ddychmygu cefn gwlad Prydain (a’r cyfan mae’n ei gynrychioli) a gwneud lle fel bod croeso i bawb.”

Mae Gathering yn dod â thraethodau gan fenywod o liw ledled y DU at ei gilydd, sy’n ysgrifennu am eu perthynas â byd natur mewn genre sydd wedi’i ddominyddu gan awduron gwrywaidd, gwyn, dosbarth canol. Mae’r casgliad teimladwy hwn yn ystyried cyfiawnder hinsawdd, niwroamrywiaeth, iechyd meddwl, y byd academaidd, hanesion etifeddol, gwynder, cerddoriaeth, heicio a llawer mwy.

Bydd y traethodau personol, creadigol a ffyrnig hyn yn ehangu sgyrsiau a gorwelion am ein byd byw, gan annog darllenwyr i ystyried eu profiad o fyd natur a’u lle ynddo.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top