God’s Children are Little Broken Things – Arinze Ifeakandu

£9.99

Yn ymddangosiad cyntaf gan un o ysgrifenwyr ifanc mwyaf addawol Nigeria, mae polion cariad yn cwrdd â chymdeithas mewn fflwcs.

Mae cenedlaethau’n gwrthdaro, teuluoedd yn torri ac yn cael eu hail-wneud, ieithoedd a diwylliannau’n cydblethu, a chariadon yn canfod eu ffyrdd i’r dyfodol; o blentyndod i oedolaeth; ar gampysau prifysgolion, canol dinasoedd, a chymdogaethau lle mae clychau eglwys yn cymysgu â galwad y bore i weddi.

Mae’r naw stori cwiar hyn am agosatrwydd gwrywaidd yn frith o gyfrinachau, ecstasi, unigrwydd a chariad yn eu darluniau o’r hyn y mae’n ei olygu i fod yn hoyw yn Nigeria gyfoes.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top