Healthy Chest Binding for Trans and Non-Binary People: A Practical Guide – Frances Reed + Ocean Grove

£19.99

Dyddiad Cyhoeddi: 18fed Ebrill 2024

Mae ‘binding’ yn strategaeth bwysig ym mywydau llawer o bobl cwiar i helpu nhw delio gyda dysfforia rhywedd, ond mae nifer hefyd yn adrodd bod rhai effeithiau negyddol i’r proses. Wedi ysgrifennu gan Frances Reed, therapydd corffwaith a masseuse sydd yn arbenigo yn trawsnewid rhywedd, mae hyn yn ganllaw manwl i’w helpu chi wneud y dewisiadau iachach i chi pan mae’n dod i ‘binding’.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.