Unprotected: A Memoir – Billy Porter

£12.99

Dyma hunangofiant pŵerus sy’n trafod hil, rhywioldeb a celf gan yr ennillydd Emmy, Grammy, a Tony Billy Porter, sy’n amlinellu’r anhawsterau a wynebodd fel dyn du a hoyw cyn iddo droi’n actor, artist, a dramodydd anghymarus.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top