Hope This Helps – Benjy Kusi

£12.99

Dyddiad Cyhoeddi: 18fed Ionawr 2024

Gall y byd yn aml fod yn lle brawychus, cymhleth a’n anniben. Nid yw bob amser yn glir beth sy’n gywir i ddweud, wneud neu i fod.

Mae Hope This Helps yn ganllaw hawdd i helpu chi teimlo a gwneud yn well. Yn canolbwyntio ar fod yn garedig, goddefgar ac empathetig, mae’r llyfr yn mynd â ni yn ôl at ein gwreiddiau fel pobl sydd eisiau cysylltu, cael ein clywed a mwynhau bywyd.

Bydd Benjy Kusi yn rhoi cipolwg ar:

– Pam nad yw’n hunanol i ddewis eich hun
– Pam ei bod hi’n iawn newid eich barn wrth i chi ddysgu
– Pam y dylem wrando mwy ar eraill
– Sut y gallwn fod yn fwy caredig ar-lein

A llawer mwy.

Yn fwy na dim, mae’r llyfr hwn yn eich atgoffa na all pawb fod yn bopeth drwy’r amser, ond gall y pethau bach y gallwn eu gwneud i wella’r byd arwain at rywbeth anhygoel.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top