Hope This Helps – Benjy Kusi

£12.99

Gall y byd yn aml fod yn lle brawychus, cymhleth a’n anniben. Nid yw bob amser yn glir beth sy’n gywir i ddweud, wneud neu i fod.

Mae Hope This Helps yn ganllaw hawdd i helpu chi teimlo a gwneud yn well. Yn canolbwyntio ar fod yn garedig, goddefgar ac empathetig, mae’r llyfr yn mynd â ni yn ôl at ein gwreiddiau fel pobl sydd eisiau cysylltu, cael ein clywed a mwynhau bywyd.

Bydd Benjy Kusi yn rhoi cipolwg ar:

– Pam nad yw’n hunanol i ddewis eich hun
– Pam ei bod hi’n iawn newid eich barn wrth i chi ddysgu
– Pam y dylem wrando mwy ar eraill
– Sut y gallwn fod yn fwy caredig ar-lein

A llawer mwy.

Yn fwy na dim, mae’r llyfr hwn yn eich atgoffa na all pawb fod yn bopeth drwy’r amser, ond gall y pethau bach y gallwn eu gwneud i wella’r byd arwain at rywbeth anhygoel.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.