Imrie – Nia Morais

£8.00

Cyhoeddir Imrie, yr ail yn y gyfres Sgriptiau Stampus sy’n rhoi platfform i ddramau cyfoes cyfrwng Cymraeg, ar y cyd â chwmni theatr Frân Wen gyda chefnogaeth Theatr y Sherman.

Mae Josie yn darganfod parti hudolus o dan y dŵr sy’n well nag unrhyw barti dynol erioed. Mae’n fyd lle mae’n darganfod ei gwir hunan – ac Imrie Sallow.

Uwchlaw’r dŵr, mae hi ar goll mewn byd lle nad yw’n perthyn, gyda chwaer (Laura) sydd eisiau iddi fod yn ‘hapus a normal’. Ond yng nghysgydion yr arallfyd, daw cyfrinach teuluol i’r wyneb sy’n newid popeth.

Gyda ffotograffau o’r cynhyrchiad gwreiddiol gan Mark Douet a rhagair newydd gan y dramodydd.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top