aea7fa5798"; Paned o Gê | Iron Widow - Xiran Jay Zhao
Mynd i'r cynnwys

Iron Widow – Xiran Jay Zhao

£8.99

Mae bechgyn Huaxia yn breuddwydio am fod yn peilotiaid enwog y Chrysalises, sef robotiaid sy’n trawsnewid a’n brwydro estroniaid tu hwnt i’r Wal Fawr. Disgwylir i’w cyd-beilotiaid benywaidd arberthu eu bywydau a bod yn ordderchadon.

Pan mae Zetian, yn 18 oed, yn cynnig ei hun fel peilot gordderchwraig, ei chynllun yw llofruddio’r peilot oedd yn gyfrifol am farwolaeth ei chwaer. Ond wrth goroesi ei brwydr gyntaf yn ddianaf, fe’i datganir yn ‘Iron Widow,’ y peilot mwyaf ofnus oll.

Nawr bod Zetian wedi cael blas ar bŵer, mae’r amser wedi dod i atal mwy o ferched rhag cael eu haberthu.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.