Killingly – Katharine Beutner

£9.99

1897, Massachusetts. Mae’r menywod ifanc at Goleg Mount Holyoke yn enwog am eu harddwch a swyn – heblaw am Agnes a Bertha, sy’n blaen a’n dawel. Byddai’n well ganddyn nhw ysgrifennu barddoniaeth a fforio coedwigoedd tywyll Killingly na siarad am ddynion ifanc a ffrogiau, ac mae’r myfyrwyr eraill yn eu gweld nhw’n rhyfedd.

Un bore hydref, mae Bertha’n diflannu, gan adael Agnes i grwydro neuaddau oer y coleg ar ei phen ei hun. Tra bod tîm chwilio yn carthu’r pwll lle gallai Bertha fod wedi boddi, mae ditectif preifat ecsentrig yn cyrraedd yn y dref. Cyn bo hir, mae’n darganfod bod Bertha plaen, dawel wedi bod yn cadw cyfrinach ofnadwy. Cyfrinach a allai gostio Agnes ei bywyd a chwalu enw da Mount Holyoke am byth…

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top