Long Island – Colm Tóibín

£20.00

Dilyniant i nofel arobryn Colm Tóibín, Brooklyn.

Pan mae dyn gydag acen Wyddelig yn cnocio ar ddrws Ellis Fiorello yn Long Island, mae popeth yn newid. Ers gadael Brooklyn, mae Ellis a Tony wedi adeiladu bywyd hapus – yn briod am ugain mlynedd, gyda dau blentyn efo dyfodol disglair.

Ond, bu’r person dieithryn at ddrws Ellis yn datgelu rhywbeth bydd yn wneud i Ellis cwestiynu’r bywyd mae wedi datblygu yn America. Am y tro cyntaf mewn blynyddoedd, mae’n hiraethu am yr Iwerddon, am ei mam, y dref a phobl penderfynodd hi i adael. Oedd o’n gamgymeriad i briodi Tony? Ydy o’n rhy hwyr i newid cyfeiriad ei bywyd?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top