Marriage of a Thousand Lies – SJ Sindu

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd alcohol, homoffobia a rhyw.

I guddio ei rhywioldeb o’i theulu, priododd Lucky ei ffrind, Kris, dyn hoyw. Ond, ar ôl iddi ddychwelyd i Foston i ofali am ei mam gu, mae ei theimladau am ei hen gariad, Nisha, yn cael ei adfywio, wrth iddi baratoi i briodi dyn hefyd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.