Memorial – Bryan Washington

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o drais domestig (corfforol), cam-drin plant (yn nghorfforol ac yn emosiynol), godineb, noethni, rhyw, hiliaeth, homoffobia a thrais (corfforol a rhywiol).

Cariadon yw Benson a Mike, ond, nid yw popeth ym mherffaith.  Mae eu perthynas yn gwaethygi pan ddaw mam Mike o Siapan aros â nhw. Cyn iddi gyrraedd, gadwyd Mike eu cartref i fynd i Siapan ei hun, i edrych ar ôl ei dad, sy’n gorfodi Benson i ddiddanu rhywun nid ydy o wedi cwrdd o’r blaen.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top