More Than a Best Friend – Emma R. Alban

£9.99

Mae cariad yn fwy na gêm i ddau. Mae’n 1857, a dim ond un tymor sydd gan Beth, y debutante pryderus, i ddod o hyd i ŵr cyfoethog, neu bydd hi a’i mam mas ar y stryd.

Mae Gwen, ar y llaw arall, ar ei phedwerydd tymor a’n cyfri, heb unrhyw fwriad o gwbl i ddod o hyd i ŵr. Mae ganddi ddigon o sicrwydd fel unig ferch iarll y mae hi wedi etifeddu wrtho hoffter am yfed gormod a dawnsio hyd y wawr. Mae Beth a Gwen wedi swyno gyda’i gilydd ar y golwg gyntaf.

Ac nid yw’n cymryd hir i Gwen feddwl am ei chynllun diweddaraf: yn hytrach nag ymuno â’r helfa gŵr, dylent baru tad Gwen a mam newydd-weddw Beth. Cawsant ffling flynyddoedd yn ôl, wedi’r cyfan… All Beth a Gwen ddod o hyd i ffordd i herio confensiwn a bod gyda’i gilydd? Ac a fydd eu rhieni yn dod o hyd i gariad ar hyd y ffordd hefyd?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.