Mudflowers – Aley Waterman

£15.99

Yn y flwyddyn yn dilyn marwolaeth ei mam, mae Sophie yn delio â thriongl cariad cymhleth rhwng fflam newydd a chyn-partner.

Yng ngorllewin Toronto, mae’r fflatiau’n fach, pawb yn 27 oed a’n creu rhyw fath o gelf. Yn sgil marwolaeth ei mam, mae Sophie yn creu mosaigau i bobl gyfoethog er mwyn dalu’r rhent a’n chwarae tŷ gyda’i ffrind (ac weithiau cariad), y dyn hardd Alex. Mae’r ddau o Newfoundland ond yn symud yn hawdd yn y byd o batios gorlawn a saethu ffilmiau DIY.

Pan mae Sophie’n cwrdd â’r bardd hudolus Maggie sy’n dod o’r downtown llawn bariau cwiar cŵl, mae’n cwympo mewn cariad ffôl, ond daw cyfrinachau i’r amlwg sy’n bygwth ei pherthnasau ag Alex a Maggie.

Gan symud o Toronto bohemaidd i wladfa gelf yn Ffrainc ac yna i Newfoundland, mae Mudflowers yn ystyried effaith y teulu y cawsoch eich geni iddo a’r teulu o’ch dewis, ac agosatrwydd newydd, anghonfensiynol.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.