My Fair Brady – Brian D. Kennedy

£14.99

Mae Wade Westmore yn hynod o boblogaidd. Felly, pan mae ei cyn-gariad, Reese, yn cael ei ddewis i arwain sioe gerdd y gwanwyn, nid ydy o’n or-hapus am y penderfyniad.

Mae pobl wastad yn diystyru Elijah Brady. Peidiwch fecso am ei gyn-ddisgyblion yn cofio ei enw, maen nhw braidd yn cofio ei fod o’n bodoli. Pan mae’n ymuno a’r criw llwyfan y theatr gerdd, mae’n tybio bydd unwaith eto yn cael ei hanwybyddu.

Ar ôl cyfnewid trychinebus, mae Elijah yn cynnig dêl: os medrai Wade ddangos i Elijah sut i fod yn boblogaidd, medrai Wade profi nad ydy o mor hunanol ac mae pawb yn credu. I Wade, mae hyn yn gyfle i ennill nôl Reese hefyd.

Wrth i’w gynllun llwyddo, mae Wade yn sylweddoli mae ganddo llai o ddiddordeb mewn ennill nôl Reese ac yn pryderu mwy am golli Elijah.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top