Normporn: Queer Viewers and the TV That Soothes Us – Karen Tongson

£16.99

Golwg ar y berthynas rhwng gwylwyr cwiar a rhaglenni teledu teuluol prif ffrwd fel Gilmore Girls a This is Us.

Ar ôl y pandemig COVID-19, mae llawer ohonyn wedi dymuno dychwelyd i normalrwydd di-nod. Fe wnaethon ni droi at y teledu i ddod o hyd i hwn. Ers bron i 40 mlynedd, mae teledu rhwydwaith wedi cynhyrchu llif cyson o ddramadïau sentimental-realistig “cri-ar-y-cyd” i apelio at America ryddfrydol, heterorywiol, gwyn. Ond beth sy’n gwneud i ni ddal wylio pan fydd y cyfresi hyn yn methu ag adlewyrchu pwy ydyn ni?

Yn ailymweld â ddramadïau ymlaciol fel Parenthood, Gilmore Girls, This is Us a’u rhagflaenydd o’r ’80au diweddar, thirtysomething, mae Normporn yn archwilio’r pleserau cynnil a’r atyniad/gwrthyriad mae gwylwyr cwiar yn eu profi wrth eu gwylio. Mae Karen Tongson yn myfyrio ar sut mae arsylwyr diwylliannol cwiar yn gweithio trwy ddatganiadau cyson o’r “normal newydd” a “normcore,” hyd yn oed wrth i’r afreolaeth a thrais ein diwylliant ddwysau. Mae “Normporn” yn gadael i ni brosesu sut mae trawma ein bywydau a ddarlunnir ar deledu – o gariad, bywyd, marwolaeth, a cholled – yn gysylltiedig â thrawma hanesyddol, o ddirwasgiadau i wleidyddiaeth i’r pandemig.

Mae Normporn yn gofyn, beth mae cwiars i’w wneud pan rydyn ni’n cael ein gorfodi i wynebu’r ffaith ein bod ni’n normalrwydd ein hunain? Mae’r ffantasïau yn creu tensiwn y mae gwylwyr cwiar yn arbennig yn cael pleser ynddo, hyd yn oed wrth iddo ein hudo i ymdeimlad o ddiflastod a sefydlogrwydd nad oeddem erioed wedi meddwl y gallem ei ddymuno neu ei gael.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top