Other Names for Love – Taymour Soomro

£9.99

Ar y trên o Karachi, mae Fahad yn breuddwydio am ei haf yn Llundain. Nawr, mae ar ei ffordd i Abad, ystâd ffiwdal ei deulu, lle bwriadwyd ei dad caledi ei blentyn sensitif – i droi o’n ddyn. Darganfyddwyd, yn lle, pobl maent yn ei hoffi, yn cydymdeimlo gyda’i brwydrau, rhai sy’n caru ei thad a rhai sy’n ei chasáu. Cyfarfuwyd hefyd gyda phobl fel ei hun: ei chefndir, Mousey, sy’n byw gyda dyn maent yn esgus bod mewn perthynas proffesiynol, nid un rhamantus; ac Ali, unigolyn yn ei arddegau sy’n bygwth datgelu popeth sydd yn gudd.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top