Permission – Saskia Vogel

£9.99

Pan fydd tad Echo marw, mae’n hi’n cwympo mewn i iselder. Heb wir ffrindiau a pherthynas gythryblus â’i mam, mae Echo’n ceisio canfod cysur yn y ffordd orau y mae’n gwybod: drwy golli ei hun ym mywydau dieithriaid. Pan fydd Echo, ar hap, yn cwrdd â domineitrics o’r enw Orly, mae’n teimlo y gallai fod wedi dod o hyd i rywun a fydd yn ei chysuro a’i thrysori. Ond nid yw cymar ymostyngol Orly, Piggy, yn ddigon parod i adael i rywun arall rannu’r berthynas agos y mae wedi gweithio mor galed i’w ffurfio gyda’i meistres.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top