Queer Villains of Myth and Legend – Dan Jones

£16.99

Dyddiad Cyhoeddi: 4ydd Ionawr 2024

Mae pob arwr da angen dihiryn! Archwiliwch fyd cudd dihirod sy’n aml yn cael eu bwrw o’r neilltu a’u camddeall mewn chwedlau a llên gwerin. Trwy dudalennau Queer Villains of Myth and Legend, darganfyddwch gymuned amrywiol o gymeriadau hynod ddiddorol, o’r swynol a chyfrwys i’r pwerus ac ysbrydoledig. Profwch hudoliaeth dywyll Circe a Medusa trwodd i ‘Jareth’ David Bowie yn Labyrinth ac ymchwiliwch i’w personoliaethau a’u cymhellion cymhleth ac amlochrog.

Plymiwch yn ddwfn i’r croestoriad dihirod cwiar, ailedrychwch ar rai o’n hoff gymeriadau, a darganfyddwch pam mae cymaint o gymeriadau ‘drwg’ â chodau cwiar. O fytholeg hynafol i ddiwylliant pop cyfoes, mae Queer Villains of Myth and Legend yn dathlu straeon hynod ddiddorol y cymeriadau hyn sy’n aml cael eu hanwybyddu. Ymunwch â Dan Jones ar daith o ddarganfod, wrth iddo archwilio dyfnder cudd dihirod cwiar a thaflu goleuni ar hunaniaethau rhyfedd y ffigurau cymhellol hyn.

Dyma ddathliad pwerus o hunanieth cwiar ar hyd yr oesoedd yn ei holl gymhlethdod chwedlonol.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Clawr y llyfr.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Clawr y llyfr.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Clawr y llyfr.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Clawr y llyfr.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Clawr y llyfr.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Clawr y llyfr.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
I Heart Politics: Why Fandom Explains What's Really Going On - Phoenix Andrews
0 customer review
£14.99
Scroll to Top