Mandem gol. gan Iggy Ldn

£20.00

Beth ydy o’n golygu i fod yn ddyn Du yn Prydain cyfoes? Yn y casgliad o draethodau yma, mae nifer o feddylwyr ac ysgrifenwyr yn ceisio ymateb y cwestiwn yma, wrth dorri lawr rhai stereoteipiau am ddynoliaeth Du, Brydeinig. Yn y gyfrol yma, archwiliwyd nifer o bynciau megis modelau rôl i ddynion Du, y perthnasau unigryw rhwng mam a mab, pwysau rhywiol rhoddwyd ar ddynion heterorywiol ifanc ac i ofyn beth yn union mae hunaniaeth cwiar, Du yn edrych fel.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top