Rainbow Milk – Mendez

£9.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys elfennau o homoffobia, hiliaeth, camdrin plant, defnydd o gyffuriau a thrais rhywiol.

Dilynodd Norman Alonso a’i theulu eu ffrindiau o Jamaica i’r Black Country yn Lloegr.  Ond, wrth iddynt wynebu hiliaeth afiach, maent yn profi anodd i sefydlu bywyd yna.

Oddeutu pum deg mlynedd yn ddiweddarach, symudwyd Jesse, dyn Du, ifanc, hoyw o’r un ardal yn Lloegr i Lundain, gan ddod yn weithiwr rhyw wrth iddi geisio dianc o’i theulu a’i chrefydd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top