Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History – Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton

£12.99

Dyddiad Cyhoeddi: 21ain Mawrth 2024

Yn y gorffennol, mae bod yn wahanol yn aml wedi bod yn beryglus, ac nid oedd pobl wastad yn gallu bod yn agored am sut yr oeddent am wisgo, pa rywedd yr oeddent, a phwy yr oeddent yn ei garu…

O fewn y tudalennau yma, byddwch yn dysgu am sut mae pobl LHDTCRhA+ wedi defnyddio arwyddion a symbolau trwy hanes i gyfathrebu gyda’i gilydd, creu mannau diogel, ac i ddathlu pwy ydyn nhw!

Byddwch yn adnabod y fflagiau enfys o Fis Balchder, ond beth am y Labrys, y Lambda a’r Rhino Lafant? Mae’r canllaw darluniadol hardd hwn yn eich cludo i bopeth o garnasiynau gwyrdd Oscar Wilde a fioledau Sappho hyd at fodrwyau duon anrhywioldeb a’r trionglau pinc a adenillwyd o erlidigaeth. Canllaw gwych i’r byd gweledol cwiar ar gyfer plant 5+.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top