Mynd i'r cynnwys

Revolutionary Acts – Jason Okundaye

£20.00

Ted. Dirg. Alex. Biggy. Marc. Dennis. Ajamu.

Portread o saith dyn ydy Revolutionary Acts, unigolion sy’n cynrychioli’r profiad o fod yn ddynion Du, hoyw, Prydeinig. Darllenwch y llyfr yma i ddeall llwyddiant y dynion yma wrth sefydlu rhai o’r mannau cymunedol cyntaf am bobl Du LHDTC+; i ddysgu am eu brwydr i ennill rheolaeth o’i straeon o’r cyfryngau; i weld eu hymateb i ddinistr y crisis AIDS ac i ddeall rôl bywyd nos i waith radical adfocatiaeth rywiol (‘sex activism’.)

Trwy gyfweliadau sensitif a gwaith archifol gwreiddiol, mae ymchwilydd Jason Okundaye yn gwahodd ni i gerdded trwy Brixton, i ddysgu am hanes y bobl a’r ardal o’r 1970au i’r presennol, i adennill yr hanes bregus yma.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.