Season of Love – Helena Greer

£13.99

Mae popeth yn fywyd Miriam Blum yn mynd yn iawn, cyn iddi dderbyn newyddion erchyll bod ei modryb, Cass, wedi marw yn gorfodi hi i fynd adref. Yna, darganfyddwyd bod hi wedi etifeddu fferm coeden Nadolig, sy’n cael ei rhedeg gan eu teulu ac eraill; grŵp o bobl Iddewig. Gan fod y fferm mewn trwbl ariannol, bydd rhaid i Miriam weithio gyda’r rheolwr, Noelle, i’w achub, er nad ydy Noelle eisiau iddi ymyrryd.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.