Slum Boy: A Portrait – Juano Diaz

£20.00

Mae’n anochel bod John MacDonald yn ffeindio ei mam.

Wedi ei eni yn slymiau Glasgow yn y 70au, mae John wedi ei amgylchynu gan alcohol a thlodi. Ar ôl weld unigolyn yn boddi, mae dibyniaeth ei mam ar alcohol yn cymryd dros eu bywydau ac o ganlyniad, mae John, yn blentyn, yn diweddu gyda fo ar ei hun yn eu fflat yn llwgu, yn aros iddi ddychwelyd. Mae cymydog yn galw’r gwasanaethau, ac mae John yn cael ei gymryd, dan orfodaeth, o ofal ei mam.

Tra yn y system gofal, mae’n breuddwydio am gael ei ail-uno gyda’i fam, yn rhannol i’w helpu gwneud synnwyr o atgofion nad ydy o’n deall. Dyma stori am sut mae John yn darganfod ei hunaniaeth go iawn, hynny o Juano Diaz, ac am ei gariad di-diwedd am ei fam.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.