Mynd i'r cynnwys

The Library Thief – Kuchenga Shenjé

£16.99

Mae’r llyfrgell o dan glo. Ond ni all ei gyfrinachau cael eu cadw.

1896. Ar ôl iddo ddod â hi adref o Jamaica yn fabi, cafodd tad Florence ei gwallt wedi cribo’n boeth i wneud iddi edrych fel merched eraill. Ond, fel menyw ifanc, nid yw Florence mor hawdd i’w dofi – a phan mae hi’n dod â sgandal at ei ddrws, mae e’n ei thaflu hi mas ar strydoedd Manceinion.

Gan ryng-gipio ar ei gomisiwn diweddaraf, mae Florence yn wneud ei ffordd i’r Rose Hall anghysbell i adnewyddu casgliad o lyfrau prin. Mae llyfrgell yr Arglwydd Francis Belfield yn hen a’n llawn cyfrinachau – dim mor ddiddorol â’r sibrydion am ei wraig ddiweddar.

Yna, un noson, mae rhywun yn torri i mewn i’r llyfrgell – yn rhyfedd, heb gyfwrdd â’r cyfrolau amhrisiadwy. Mae Florence mewn penbleth, nes iddi ddarganfod llyfr hanner wedi’i losgi yn y lle tân. Mae hi’n sylweddoli bod rhywun wedi darganfod a rhoi dyddiadur cyfrinachol gwraig yr Arglwydd Belfield ar dân – a allai dal y cliw i’r hyn a ddigwyddodd iddi…

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.