The Night Alphabet – Joelle Taylor

£18.99

Nofel wreiddiol gan fardd Joelle Taylor ydy The Night Alphabet, yn archwilio i’r pynciau o natur ddynol a chasineb yn erbyn menywod.

Hackney, 2233: mae menyw, Jones, yn mynychu parlwr tatw. Gyda’i chorff wedi gorchuddio yn datŵs, mae eisiau un olaf: cymysgedd o inc a gwaed sydd yn cysylltu ei chelf gorfforol at ei gilydd, i greu map unigryw. Wrth i’r ddau artist dechrau ei waith, mae Jones yn adrodd hanes pob darn sydd ganddi hi, beth maent yn ei chynrychioli: atgofion o fywydau gwahanol mae Jones wedi cwympo mewn i ar hap, gan nad ydy hi’n berson cyffredin.

Mae’r straeon yma yn cymryd lle yn y gorffennol, y presennol, y dyfodol a’i chynnwys yn amrywio: straeon am lofeydd yn Sir Gaerhirfryn yn y 19eg canrif, weithwyr ryw ‘vigilante’, hen far hoyw yn Maryville, llofrudd INCEL a mwy. Ond, mae pob un o’r straeon yma yn cysylltu Jones a’r ddau artist, er nad yn angenrheidiol yn ymwybodol o hynny…

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top