The Private Joys of Nnenna Maloney – Okechukwu Nzelu

£9.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys portreadau o hiliaeth, homoffobia, cam-drin plant (corfforol), hunan-laddiad, rhyw a noethni.

Dyw mam Nnenna, Joanie, byth wedi datgelu i’w merch pwy ydy ei thad.  Wrth i Nnenna oedi, mae ganddi fwy o gwestiynau amdano, am ei etifeddiaeth, am ei hil… ond mae Joanie yn parhau i’w anwybyddu ei hymgais am fwy o wybodaeth.  Pam?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top