The Tower – Flora Carr

£16.99

1567 ac mae tair menyw yn croesi llyn; un yn feichiog, dwy arall yn pryderu. Mae’r cwch yn eu cymryd i Gastell Lochleven yng nghanol y dŵr. Yn aros amdanyn, mae yna grŵp o bobl sydd yn benderfynol o gadw un ohonynt yn gaeth i’r castell: Mari, Brenhines yr Alban.

Yn y twr maen nhw ei chadw, dim ond dau gyfaill sydd gyda Mari: Cuckoo a Jane. I gadw llygaid ar y tri, mae eu carcharor, Margaret Erskine, yn sicrhau bod ei merch-yn-gyfraith, Agnes, wastad yn eu cwmni. I’r tri sydd yn gaeth, mae’r dyfodol yn edrych yn ddiobaith, tan i Lady Seton cyrraedd ac maent yn helpu nhw i ddatblygu cynllun i ffoi.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top