These Letters End in Tears – Musih Tedji Xaviere

£18.99

Dyddiad Cyhoeddi: 28ain Mawrth 2024

Mae Bessem yn sylwi ar Fatima am y tro cyntaf wrth iddi chwarae pêl-droed. Wrth i’r bêl teithio yng nghyfeiriad Bessem, mae Fatima yn ei chasio, ac yn dilyn chwinciad cloi oddi arni, mae Bessem yn deall ni fydd ei bywyd yr un peth byth eto.

Yng Nghameroon, mae perthnasoedd o’r un rhyw yn anghyfreithlon a pan mae brawd hynaf Fatima, Mwslim pybyr, yn dod i nabod am eu cariad, mae’n ymyrryd gan ymosod arnynt, ychydig cyn i’r heddlu difetha’r unig far hoyw yn y dref. Ar ôl treulio dyddiau yn y carchar, mae Fatima yn diflannu.

Tair ar ddeg mlynedd wedyn, mae Bessem nawr yn athro mewn prifysgol ac yn byw bywyd weddol dawel. Dydy hi byth wedi anghofio Fatima. Pan mae’n weld ffrind y ddau, o bosib y person olaf i weld Fatima, mae Bessem yn cychwyn ar siwrnai i ffeindio ei chariad coll.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.