Tipping the Velvet – Sarah Waters

£10.99

Mae Nan King wedi’i chapio gan Kitty Butler, dynwaredwr gwrywaidd sy’n troedio’s byrddau yng Nghaergaint. Gyda help ffrind yn y swyddfa docynnau, mae Nan yn llwyddo i weld ei sioeau i gyd ac o’r diwedd yn cwrdd a’i harwr.

Yn fuan, mae hi’n dod yn ddreser Kitty, a mae’r dau yn symud i oleuadau llachar Leicester Square, lle maent yn dechrau gyrfa fel sêr newydd y neuadd gerddoriaeth fel deuawd canu a dawnsio. Ar yr un pryd, tu ôl i ddrysau caeedig, maent yn cyfaddef eu hatyniad i’w gilydd, a mae’u haffêr yn dechrau.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.