To Paradise – Hanya Yanagihara

£10.99

Fersiwn arall o’r UDA yn 1893: Efrog Newydd yn rhan o’r Swyddi Rhydd, ble all bobl byw a charu pwy bynnag y fynnat… o leiaf, dyma’r argraff.

Mab bregus teulu nodedig ydy un prif gymeriad, sy’n gwrthsefyll dyweddio siwtor teilwng gan fod athro cerdd swynol a thlawd wedi denu’i lygaid.

Gwelwd yr ail gymeriad wedi’i sefydlu yn 1993 mewn Manhattan ynghylch yr epidemig AIDS. Dyn ifanc o Hawaii ydyw, yn byw gyda’i bartner (sydd llawer yn hýn a llawer fwy cyfoethog) ac yn cuddio’i blentyndod gwael a thynged ei dad oddi wrtho.

Ac yn 2093, mewn byd wedi’i ddinistrio gan bla ac sydd dan awdurdod totalitariaidd, darganfyddwyd y tryddyd cymeriad: wyres bregus gwyddonwr pwerus sydd yn ymdrechu i fodoli hebddo… ac i ddatrys y ddirgel o ddiflaniad ei gwr.

Ymhlith y tri rhan i’r nofel hwn, ceir symffoni swynol a dyfeisgar wrth i’r nodau a’r themau dyfnhau: tý yn Washington Square Park yn Greenwich Village; salwch a thriniaeth sydd â chost ofnadwy; cyfoeth a thlodi enbyd; y cryfion a’r rheiny mwyaf gwan; hil; teulu ac ystyr cenedligrwydd; pwer, peryg a chwyldroadwyr; yr angen i ddarganfod rhyw fath o loches a’r dealltwriaeth raddol nad ydyw’n bodoli.

Unwyd y cymeriadau a’r gosodiadau trwy’r hyn sydd yn ein gwneud yn ddynol: ofn, cariad, cywilydd, angen ac unigrwydd.

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top