We Have Always Been Here – Samra Habib

£9.99

Atgof llawn gobaith, ffydd a chariad, mae stori Samra Habib yn dechrau gyda thyfu i fyny fel rhan o sect leiafrifol ym Mhacistan, ac yn dilyn ei dyfodiad yng Nghanada fel ffoadur, cyn dianc rhag priodas wedi’i threfnu yn un ar bymtheg. Pan sylweddolodd ei bod yn cwiar, roedd yn ffordd arall eto o deimlo fel y un ar y cyrion.

Add to Wishlist Browse Wishlist

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top