Will I Ever Have Sex Again? – Sofie Hagen

£18.99

Dyddiad Cyhoeddi: 23ain Mai 2024

Dydy digrifwr Sofie Hagen heb gael rhyw mewn 3,000 o ddyddiau. Ac nid nhw ydy’r unig un.

Mewn ymdrech i ddarganfod pam nad ydynt yn cael y rhyw rydym ni eisiau, mae Sofie yn ofyn y cwestiynau canlynol: medrwn ni beio diffyg addysg rhyw? Ydy o ganlyniad i drawma rhywiol? Nag oedd addewid am ryddhad rhywiol radical? Beth rydym am wneud am hyn? Dylsa hi wedi cael rhyw gyda’r dyn na mewn llwyn unwaith? Sut wyt ti’n delio gyda’r ffaith dy fod ti erioed wedi cael rhyw cwiar pan rwyt ti’n 35? Sut mae pobl niwroamrywiol yn cael rhyw?

Trwy straeon ei hun a thrafodaethau gyda therapyddion, weithwyr rhyw, sêr porn a mwy, mae Sofie Hagen yn ceisio ateb y cwestiynau yma.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top