Winter Animals – Ashani Lewis

£18.99

Yn un o Ddinasoedd Hapusach yr Unol Daleithiau, mae Elen yn sownd yng nghysgod y Mynyddoedd Cascade. Mae ei gwr wedi ei gadael. Mae popeth mae’n ei pherthyn yn ei char. Mae’n treulio ei diwrnodau yn ddistawrwydd, yn yfed… tan iddi gwrdd â phedwar Saes yn eu harddegau, ac mae ei bywyd yn newid.

Mae’r Saeson yn gyfoethog, ond yn sgwatio yn AirBnBs a chyrchfannau sgïo, ac mae Elen yn cael ei chroesawi i’w grŵp. Ond, mae Elen yn ymwybodol bod rhywbeth o’i le sydd yn clymu’r pedwar at ei gilydd a’r rheswm maent yn symud mor aml. Hefyd, nid ydy hi’n siŵr beth y maen nhw eisiau gyda hi, ond beth arall buasai hi’n wneud os nad oedd hi yn eu cwmni?

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top