Y Pump – Elgan Rhys + Tomos Jones + Mared Roberts + Ceri-Anne Gatehouse + Marged Elen Wiliam + Mahum Umer + Iestyn Tyne + Leo Drayton Megan Angharad Hunter + Maisie Awen

£25.00

Set focs o bump nofel fer sy’n cydblethu. Mae Y Pump yn dilyn criw o ddisgyblion yn Ysgol Gyfun Llwyd, wrth iddynt ddarganfod y pwer sydd gan eu harallrwydd pan maen nhw’n dod at ei gilydd fel cymuned. Gyda safbwyntiau unigryw Tim, Tami, Aniq, Robyn a Cat yn ein tywys, down i adnabod realiti cymhleth bod yn berson ifanc ar yr ymylon heddiw.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.