Your Love Is Not Good – Johanna Hedva

£16.99

Dyddiad Cyhoeddi: 23ain Mai 2023

Ym mharti yn Los Angeles, mae peintiwr Korean Americanaidd yn cwrdd a fenyw sy’n denu sylw pawb, sy’n prydferth ac yn wyn: Hanne. Mae’r peintiwr eisiau fod yn Hanne neu efallai i’w chwalu, i’w perthyn arni neu efallai cymysgedd o bob un o rain.

I dyfu’n agosach i Hanne, defnyddiwyd y peintiwr celf ei hun, gan ofyn i Hanne fo dyn ei ysbrydoliaeth. Pan mae’r gwaith mae’n creu o Hanne yn denu sylw’r byd celfyddydol eanghach, mae’r penderfynu gwahodd Hanne i ymuno i hi yn Merlin, i barhau gyda’i waith…

Ond, pan mae’r artist ar drothwy llwyddiant ysgubol arall, mae deiseb a dechreuwyd gan berfformwr Du yn dechrau cylchredu, gan alw am foycott o amguamfeydd ac orielau/galeriau amlycaf o ganlyiad i’w gweithredoedd hiliol ac ymerodrol. Mae brwydr mewnol yn fynnu felly, rhwng awydd y peintiwr i gefnogi’r deiseb, eu gobaith i gadw eu llwyddiant galwadigaethol ac i fod yn agos i Hanne – ond, ni medrai cynnal pob un o’r amcanion yma ar yr un dro.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.