Your Silence Will Not Protect You – Audre Lorde

£13.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr yma yn cynnwys achosion o hiliaeth, rhywiaeth, casineb yn erbyn menywod Du (misogynoir), homoffobia a chyfeiriadau tuag at camdrin domestig (corfforol), marwolaeth a thrais rhywiol.

Cynhwysir nifer eang o ysgrifau’r ‘black lesbian feminist warrior mother’ enwog, Audre Lorde, yn y llyfr yma, Your Silence Will Not Protect You.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.