Abolition. Feminism. Now. – Angela. Y. Davis + Gina Dent + Erica Meiners + Beth Richie

£10.99

Yn y gwaith nodedig hwn, mae pedwar o brif actifyddion ac ysgolheigion y byd yn creu faniffesto hanfodol ar gyfer ffeministiaeth sy’n wirioneddol croestoriadol, ryngwladol, a diddymiedig.

Fel gwleidyddiaeth ac fel practis, mae diddymu wedi llunio ein moment wleidyddol, wedi’i ehangu drwy’r protestiadau byd-eang yn dilyn llofruddiaeth George Floyd yn 2020 gan swyddog heddlu mewn iwnifform. Mae wrth wraidd y mudiad Black Lives Matter, yn ei alwadau am ddadariannu a dadfilwroli’r heddlu, ac atal adeiladu carchardai. Ac mae yno yn y dicter a ddaeth o driniaeth greulon menywod gan yr heddlu yn y gwylnos Clapham Common yn 2021 ar gyfer Sarah Everard.

Fel y dengys y llyfr hwn, mae diddymu a ffeministiaeth yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd wrth ymladd achos cyffredin: diwedd y wladwriaeth carcharol, gyda’i rôl allweddol mewn parhad trais, yn gyhoeddus ac yn breifat, mewn carchardai, mewn heddluoedd, ac yng nghartrefi pobl. Mae damcaniaethau ac arferion diddymu ar eu mwyaf cymhellol pan fyddant yn ffeministaidd; a ffeministiaeth sydd hefyd yn diddymiedig yw’r fersiwn mwyaf cynhwysol a pherswadiol o ffeministiaeth ar gyfer yr amseroedd hyn.

Diddymiad. Ffeministiaeth. Nawr!

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.